Bradford poljska kuhinja

Na¹a kuhinja ni najla¾ja, enako pa je tudi zaradi velikega ¹tevila mesa, ki ga v njej odkrijemo. Na nek naèin so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Organizacija organov ni najla¾ja naloga. Vsekakor je vsakdo naletel na truplo ali trdo. V vsaki kuhinji mora biti predmet, ki nas bo re¹il od kulinariènih mishaps - drobilnik na telo. Obièajno sestavlja veè ducatov majhnih rezil, ki so med seboj vgrajene. Ta pripomoèek vam omogoèa ne¾no prebadanje mesa brez zmeèkanin. Odlièno za celotno vrsto zrezkov ali zrezkov. No¾i, s katerimi je opremljen mlinèek za meso, morajo biti izdelani iz nerjaveèega jekla - ne le zaradi trajnosti izdelka, ampak tudi zaradi èistoèe in funkcionalnosti. Vse ostalo je obièajno iz plastike. Meso, ki je bilo prebodeno z drobilnikom, ohranja naravne sokove v notranjosti, zaradi èesar dobimo tudi po peèenju soèno, mehko meso. Sam proces toplotne obdelave je enakomerno in hitro. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

Ustvarimo lahko tudi, da so zaèimbe, ki so posute z mesom, vstopile v njene globine, kar bo prispevalo k neizravnanemu okusu mesa. Drobilnik mesa je tipièna mo¾nost za klasièno pestilo. Sam postopek priprave mesa ni samo uèinkovitej¹i, temveè tudi bolj tih. Za ¾enske je to velik prihranek energije. Crusher, majhnost je zelo udobna in moèna, da je zelo pripravljen za pranje pod tekoèo vodo, èeprav ne vsak se lahko da v pomivalni stroj. V ta namen se je vredno seznaniti s servisnimi informacijami. Pri pranju rok je priporoèljiva previdnost - rezila nas lahko enostavno re¾ejo! Drobilnik mesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, pa tudi domaèih ¾ensk, ki vedo, da bo ta preprosta oblika pripravila obèutljivo in polno meso.