C i ka za lase

Moja sestra ¹e posebej rada igra z lasmi, lahko jo poravnate s porami in jo preèe¹ete. Prav tako se res absorbira, da si ¾elimo, da bi izgledal odlièno, lahko eno pletivo izbolj¹amo petkrat, nanje pa nenehno postavimo naprave za lase za lase ali pa jih zapnemo. Najbolj ceni ¹olsko uspe¹nost in se do njih spozna. Njena nova kreacija Riddlerjeve princese je obstajala in bila zabavna in rada bi imela popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z veè pletenicami s podatki, ki niso v njih. Èez trenutek je oèarljivo dekle reklo ne, ne in ¹e vedno ne enkrat. Lep¹e bo poèakati v upravljanih laseh ... in zaèelo se je. Pol ure snemanja poleg modeliranja. Izgledala je èudovito kot prava princesa. In ko so se gostje z aristokrati premislili dovolj hitro. To ne pomeni, da je od zaèetka spoznavanja predstave poteklo pribli¾no dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila koncept in v svojem slogu je zvenela skoraj kot "nieeee, ne maram ga, ker se ne spominjam princese, kaj je njena podrejena". Zahtevala je novo prièesko, razporedila lase v ko¾i napolnjene koke. Na sreèo, kot sem ¾e zapisal, imamo zdaj prakso pri naèrtovanju njenih las in to je bilo dobro za nas. Tudi njena mati, ki je bila na moji strani, se je pripravljena spremeniti iz drugaène perspektive.