Boj proti ognju z dusikom

Požari, ki nastanejo v mirnih prostorih z majhno kubaturo, se najpogosteje pogasijo s paro.Para se vrže v stanovanja z maso približno 500 m3. Tam naj bodo tesna mesta.Para kot gasilni material

Globalizacija kot liberalizacija

Časi, ko je materni jezik zadoščal za prosto sporazumevanje z drugimi, so zdaj zgodovina. Globalizacija in migracije prebivalstva so pomenile, da tudi v poljski državi najdemo ljudi, ki jim ni nujno,

Psiholoska pomoc nosecnicam

V običajnem življenju tistega, kar začnete, se pojavijo nove težave. Stres nas spremlja nekega dne, preostale težave pa še naprej spodbujajo njihovo sposobnost za kakovost. Finančne težave, težave v družini, konflikti

Boleeine v elodcu

®enske se med spolnim odnosom pogosto prito¾ujejo nad neusmiljeno boleèino. In potem verjetno veliko odvraèanja za nadaljnjo telesno dejavnost. Vredno je, da natanèno preuèimo te bolezni in razmislimo o tem, kaj

Psiholo ko pomoe za invalide

Obstajajo novi problemi v domu vsakih zdaj. Stres nas spremlja ves dan in naslednje toèke ¹e vedno postavljajo lastno energijo na test. Finanèni problemi, dru¾inski problemi, konflikti v slu¾bi so edini

Vakuumsko pakiranje za wiki

Stroj za vakuumsko pakiranje, ki se pogosto imenuje pakirni stroj, je orodje, ki deluje na sesanje zraka iz notranjosti folijskega paketa (ustvarjanje vakuuma v komori in pripravo tesnega tesnila. Tak¹en naèin

Direktiva eu tpms

Direktiva ATEX v poljskem pravnem sistemu je bila uvedena 28. julija 2003. Premakne se na izdelke, namenjene knjigi, na obmoèjih, ki jim grozi eksplozija. Zadevni proizvodi morajo izpolnjevati stroge zahteve, ki

Psiholo ka pomoe alkoholikom

Sredi bitja, kaj je novega, se pojavijo nove te¾ave. Stres nas spremlja ves dan, druge te¾ave pa ¹e vedno gradijo svoje moèi na kakovosti. Finanène te¾ave, dru¾inski problemi, konflikti v karieri

Zdravljenje depresije nfz wroclaw

Depresija je bolezen, ki nam daje najveèji odmerek samomora. Na svetu nima nobene druge bolezni, zaradi èesar so ljudje tako pogosto delali - celo neizmerno bolni ljudje tega stanovanja ne sprejemajo

Nepravoeasna predlo itev blagajne

Zdaj, na samem zaèetku, bi se morali jasno zavedati, da neupo¹tevanje in nenavadno neizpolnjevanje roka za obvezen pregled na¹e blagajne nujno povzroèi neprijetno nujnost tako imenovane oprostitve iz urada (gotovinskega nakupa.