Cenik storitev blagajn

Registrske blagajne so potrebne malim podjetjem, ki na¹e izdelke prodajajo zasebnim strankam, vkljuèno z malimi trgovinami, zelenjavami, kioskom itd. V teh delih se obièajno sreèamo z blagajnami z majhnimi dimenzijami. To so vedno poceni, priroène in funkcionalne fiskalne kvote. Njihov pomen je predvsem vpisovanje primerov in posredovanje potrdila o prejemu kupcu kot potrdilo o nakupu.

Zagotavlja preprosto kontrolo podjetja in preverjanje zaslu¾ka. Majhne fiskalne naprave ponavadi ne predstavljajo zelo zapletenih funkcij, èe pri uspe¹nosti sistemskih blagajn, ki se lahko pojavijo v supermarketih. Vse pogosteje pa nam druge vrste blagajn omogoèajo loèeno povezovanje èitalnika èrtne kode ali terminala plaèilne kartice.

Izbira blagajnePoceni blagajne se gibljejo od 500 PLN do pribli¾no 1700 PLN. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki ponujajo zelo te¾ko izbiro. Pri izbiri blagajne je treba upo¹tevati, kdaj in ko je treba opraviti storitev. Dober, èe polo¾aj, v katerem izdelamo davèno napravo in ponuja storitev. Pri izbiri blagajne je pomembno, da je udobno, kar pomeni, da morajo biti blagajne velike tipke in preprosto osvetljen zaslon. Pred nakupom pa je vredno videti, kako se papirni trak izgovarja, ker se to verjetno zgodi obièajno v pravem trenutku in ga obièajno hitro zamenjate.

Katere zahteve morajo izpolnjevati?Fiskalna blagajna bi morala izpolnjevati vse zahteve Ministrstva za finance tudi za zagotavljanje dodatnih funkcij, kot so dajanje drugih valut ali tiskanje jasnih imen izdelkov. Seveda bi morala blagajna najti NIP podjetja ob vsakem prejemu. Ob upo¹tevanju dejstva, da smo v evropski skupini, bi morala biti na¹a nova blagajna pripravljena na zadnjo, vendar se lahko stranka odloèi za plaèilo v eurih, najpogosteje pa tudi poceni majhne blagajne so polno naklonjene evro plaèilu. Potem je konec zelo pomemben, ker lahko v vsakem elementu Poljska do¾ivi evro. Poleg tega je treba blagajno prilagoditi za branje z lastnimi napravami, kot so èitalnik kod, raèunalnik, dodatni zaslon, terminal, blagajna ali tehtnica.