Diagnostiena oprema

Kaj je kolposkop?

http://si.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-2-ucinkoviti-priprave-za-izpadanje-las/Vivese Senso Duo Oil 2. Učinkoviti priprave za izpadanje las

Kolposkop je ¹e vedno veliko zanimive diagnostiène naprave, ki se uporabljajo pri ginekolo¹kih preiskavah. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije visokih razredov optiènega sistema z dodatno koaksialno osvetlitvijo daje mo¾nost temeljitega pregleda intimnih delov telesa ¾ensk, ki so izpostavljene nevarnim boleznim. S kolposkopom lahko poveèate sliko do 400x.

Kolposkop in njegova uporaba

Kolposkop se pridobi za kolposkopijo, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom, pa tudi vagine in vulve na mestu odkrivanja sprememb, ki lahko ka¾ejo na predkliniène oblike raka materniènega vratu. Ugotovili smo, da je natanènost diagnoze, ki jo opravi kolposkop, od 79 do skoraj 97%, odvisno od njene oblike.

Kako ka¾e kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko je bolnik na ginekolo¹kem stolu. Na samem zaèetku pregleda zdravnik vzpostavi poseben spekter za bolnika, ki pomaga vizualizirati vaginalni del materniènega vratu. Po pritrditvi je v vagino izdelan spekulum s prozornimi stenami, za katerim sta steni vagine in velikost materniènega vratu videti podobno poveèavo z intenzivno osvetlitvijo. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da zabele¾ite vpra¹anje in ga pogledate na profesionalnem zaslonu, hkrati pa shranite in natisnete za bolnika, kot tudi na toèke priprave medicinske dokumentacije in postavite diagnozo.