Fp t88fva fiskalni tiskalnik

Elzab & nbsp; fiskalni tiskalniki so jedi, ki se uporabljajo v podjetjih. Vidijo dobiček od prodaje izdelkov na drobno. Obravnava tega tiskalnika je ob koncu vložitve davka na dohodek in DDV. Za uporabo tiskalnika skupaj z zakonom je potrebna odobritev. Fiskalni tiskalnik ne more delovati brez povezave z računalnikom, ta prednost pa ga razlikuje od blagajne. Njena naloga je registrirati račune v računalnik in jih tudi izdati.

Ta tiskalnik običajno uporablja priključke RS-232 in USB. Za uporabo tiskalnika ni potreben odobren program. Je poceni na spletni strani proizvajalca tiskalnika. Trenutno so fiskalni modeli tiskalnikov, ki so odobreni za uporabo v bližnji državi, uporabili vrata RS-232 kot glavna komunikacijska vrata. Nasprotno pa so vrata USB nastavljena tako, da so varna v operacijskem telesu kot navidezna serijska vrata. Prodajalci, ki uporabljajo fiskalni tiskalnik, menijo, da je treba opraviti tudi fiskalno dnevno poročilo. To poročilo je zapisano v nepopravljivem fiskalnem pomnilniku tiskalnika. Fiskalni tiskalnik je preveč zadolžen za tiskanje fiskalnih računov za vernike v hipermarketu tudi na kontrolnem kolutu. Kopije zvitkov so namenjene arhiviranju. Po prodaji izdelka se naročniku posreduje fiskalni račun. Ženske, ki prodajajo izdelek, morajo kopije fiskalnih seznamov zbrati 5 let. Na računalniku je mogoče shraniti več kopij dokumentov, ki so podani v spletni obliki. Fiskalni tiskalnik je relativno priljubljen za uporabo. Polje tiskalnika vsebuje navodila, kako ga uporabiti za ponazoritev uporabe. Pomanjkljivost fiskalnih tiskalnikov je v tem, da tiskani računi niso v dobri formi, ker se po kratkem času iz njih izperejo natisnjena pisma. V skladu z Uredbo ministra za finance z dne 14. marca 2013 (Uradni list Republike Slovenije, točka 363 v položaju blagajn je priporočljivo opraviti tehnične preglede fiskalnih naprav vsaj vsaki dve leti. Zavezanci za DDV lahko zaprosijo za popust na fiskalni tiskalnik.