Izpis raeunov na fiskalnem tiskalniku

Znano je, da srednji in veliki finanèni zneski niso le razlièni po velikosti. Za koga so torej majhne blagajne in kdo za koga resen? Kaj se med seboj razlikujejo?

Vivese Senso Duo Oil

Znano je, da je v manj¹ih stvareh na ¾alost treba dati nekaj specializirane programske opreme, zato so v kombinaciji z zdravimi zneski, kot so raèunalni¹ki, manj¹e blagajne manj funkcionalne. Ne morejo se prilagoditi ¹tevilnim vrstam ponudb. Zato so namenjeni mo¹kim, katerih ponudba izdelkov in pomoè nista zelo razlièni, vsebina raèunov pa se pogosto ponavlja. Torej je osnovni odgovor spomin na jed.Iz dodatnega dela majhne blagajne ne zavzemajo veliko prostora, nekatere so tako nizke, da se vklopijo v torbi ali torbici. Izdelana je enako kot njihova izvedba. Pogosto se priporoèajo za dejavnosti na terenu, tj. Na polo¾ajih, kjer je priljubljena povr¹ina majhna. Da bi na primer kupili blagajne, bi radi zavzeli potrebno mesto za njih. Poka¾ejo se iz raèunalnika, monitorja in fiskalnega tiskalnika. Ja, in verjetno jih ne morete postaviti nikjer.Najmanj¹e blagajne, tj. Prenosne, so zelo trpe¾ne baterije, zato jih lahko uporabljate veè ur brez elektrike. Bolj resnièni pogosto zahtevajo stalno povezavo s kontaktom. Poleg tega so veliko te¾ji in jih preva¾ajo iz prostora v poklic lahko veliko te¾av. Zato so lahko pogosta popravila problem. Mlaj¹i se ¹e vedno giblje.Kljub ¹tevilnim prednostim majhnih blagajn, v smislu funkcionalnosti, jih ne moremo primerjati z bolj ugodnimi. Ni naslednjih del, kot je mo¾nost popravka potrdila pred tiskanjem ali neposrednega izpisa raèuna z DDV. s te strani se manj funkcionalnosti obvezuje k bolj naravnim storitvam. Znano je, da so moènej¹i dodatni koraki, veè gumbov boste morali obvladati, da boste pravilno podali te vrednosti. Uèenje takih stvari traja veliko èasa. Poleg tega potrebujejo predvsem specializirano programsko opremo, ki prevzema vse stro¹ke. Tako je izbira prave opreme odvisna od lastnih potreb podjetnika.