Ni prostora na disku e

Vsi se prito¾ujemo nad kroniènim pomanjkanjem pomena v omarah, na policah, na splo¹no v tovarni. Veliko ¹tevilo oblaèil, knjig, kozmetike in tujih gospodinjskih materialov zavzema na¹ ¾ivljenjski prostor in delujejo dragoceni kvadratni metri. Seveda, da bi se ukvarjali s tem, lahko preprosto podarimo ali zavr¾emo nepotrebne predmete, na ¾alost pa odhod z njimi ni preprosta stvar s seznama.

Povezani smo z izbranimi, druga je ¹koda, da jih zavr¾emo, ker smo jim sami drago plaèali. Pametna embala¾a in sistemi za skladi¹èenje lahko dobite z lahkoto. Pomembno je, da je shranjevanje koristno, da pride v grlo in da nima preveè èasa.

Ena od terapij je dr¾anje oblaèil po obdobju. V tem poletnem slogu vkljuèimo le poletne obleke v garderobe in pozimi samo pozimi. Izogiba se mukanju na garderobnih omarah, ko kot dokaz, da gre na smuèarsko potovanje, ne najdemo volnenega spodnjega perila kjerkoli, vendar je na voljo veè kopalk.

Vakuumske pakirne vreèke so zelo enostavne za prikaz. Naèelo delovanja tak¹nih vreè je izjemno naravno. Vsaka vreèa ima posebno luknjo, skozi katero vstavimo cev za sesanje. Sesalnik po vklopu sesuje zrak iz vreèe in tako pu¹èa vakuum v mediju. V tem nasvetu vreèa znatno izgubi svoj volumen in ima zato manj prostora. Po odstranitvi zraka odstranite cev sesalnika in privijte odprtino vreèe s posebno matico. Na ta naèin morate za¹èititi svoje obleke, zlasti tiste, ki so te¾ke, npr. Jakne ali puloverji, ki so postavljeni pod posteljo ali na zgornjo polico garderobe. Vstavki v vakuumskih vreèah lahko mirno odlo¾ijo obdobje brez izgube dragocenega dela v omarah. Uporaba tak¹nih nahrbtnikov je izjemno pogosta med iznajdljivimi gospodinjami.

Pravzaprav, koliko smo kjerkoli v obratu, je odvisno od doloèene oblike in programov. Èez vse, kar bo dalo nadzor, se boste morali osredotoèiti in oblikovati uèinkovit naèrt ukrepanja in domaèi nered, ki nas ne bo preplavil.