Ozemljitveni pol sn

Elektrostatična ozemljitev je elektrostatična ozemljitev, ki se uporablja v transportu in vseh vrstah vnetljivih tekočin, praškov in plinov. Elektrostatična ozemljitev bistveno zmanjša tveganje eksplozije ali vžiga drugih vrst vnetljivih snovi zaradi preboja. Nenadzorovana razelektritev lahko vname mešanico tekočine in hitenja in s tem edino eksplozijo.

ReActionReAction - Prva pomoè za zanesljivo erekcijo!

Seveda je mogoče odpraviti nevarnost samovžiga in eksplozije. Da bi omogočili transport konstrukcij, bi morali imeti pomembno ozemljitev, z drugimi besedami nadzorovano odvajanje elektrostatičnih nabojev. Ta model elektrostatične ozemljitve bo znatno zmanjšal tveganje eksplozije transportiranih gorljivih snovi. Takšne preproste obloge se proizvajajo iz ozemljitvene sponke in iz kabla. Kabli, ki so primerni za ozemljitev, imajo nizko električno upornost in izjemno visoko mehansko poškodbo. Lahko seveda uporabite bolj zapleten sistem, ki ima zaščito za ozemljitev, ki bo omogočala prevoz ali izdajanja proizvoda, ampak v sezoni, ko je bila zemlja pravilno priključen.Se sprašujete, kdaj se ta standard ozemljitve prilagaja? Najpogosteje se uporabljajo pri nakladanju in razkladanju železniških in cestnih cistern, rezervoarjev, sodov, na primer komponent procesne instalacije. Da bi ustvarili nevarnost eksplozije, prenaša in meša ter razpršuje ali črpa druge vrste vnetljivih snovi. V času posega v vnetljive snovi nastanejo električni naboji s stikom ali ločevanjem delcev. Kadar se pojavi elektrostatični naboj in v ozadju tvori vnetljive snovi, postane grožnja. Osnovno načelo vsake zaščite pred elektrostatično razelektritvijo je pravzaprav dobra sponka in izbrani kabel, ki omogoča izvedbo električnega naboja na ozemljitev.Zato je drago, da morajo terminali in kabli, ki so vstavljeni v zemljo, izdelati zelo omejevalne smernice, ki so navedene na preskusnih možnostih. Trenutno najboljše rezultate prinašajo sodobni tipi sistemskih ozemljitev.