Rezalnik alexis young 294 6

Gostinstvo in gostinstvo, pa tudi razliène trgovine ali supermarketi, niso mogli brez posebne opreme. Ne vpliva samo na vrednost storitve, ki je tako pomembna za mnoge kupce, in na njeno moè, ki je ¹e posebej kritièna v dana¹njih èasih.

V moèi restavracij, kavarn in razliènih trgovin z ¾ivili je potreben rezalnik za sir. Nepogre¹ljiva stvar ni, ko prodajamo sir za rezine, ampak tudi, ko izdelujemo sendvièe, toaste, sendvièe in druge podobne prigrizke. Predvsem v restavracijah ali gostinstvu, je estetika jedi in skrb za podrobnosti. Toda zahvaljujoè temu lahko sir hitro, natanèno in enakomerno razre¾ete sir, ki ga ne morete ustvariti z enostavnim, celo zelo visokim no¾em. Ta oprema mora biti zato nagrajena z odlièno kakovostjo izdelkov, ki se uporabljajo za izdelavo, ki zagotovo pade na svojo moè. Pomembno je, da deluje èim la¾je, ohi¹je pa vpliva in izbolj¹a njegovo èi¹èenje.

Slicerji pa morajo biti predstavljeni ne le z enostavno uporabo in specifiènimi ukrepi. ©e posebej pomembno je, da proizvajajo èim ni¾je odpadke, tako da zmanj¹ajo izgube. Obstaja tudi sodoben dizajn, lepo, elegantno in poenostavljeno gradnjo. V razmerju do na¹ih zadev imamo izbrane avtomatske ali polavtomatske modele, pa tudi roène, ki imajo elektrièni pogon. Vse kar morate storiti je, da za nas izberete dober projekt, ki bo v knjigi ¾e dolgo èasa. Ker se ta standard uporablja pogosto in znatno intenzivno, je vèasih priporoèljivo popraviti ali zamenjati posamezne dele. Obstaja pomembna in ustrezna skrb za tak¹no opremo. Z garancijo ni treba skrbeti nièesar. Pri nakupu je vredno pozornosti ali pa je podjetje v pravem servisu, èe ga je potrebno vzeti.