Tehnicni vzroki nesrec

Vzroke za nesreče redno pregledujemo, da zmanjšamo tveganje za ponovitev. Rezultati raziskav jasno kažejo, da so vzroki nesreč zelo pogosto druga vrsta nadzora v bistvu varnosti stroja. Težave, povezane z zlorabo in delovanjem strojev, se pojavijo v nekem trenutku njihovega življenjskega cikla. Velja za najnovejši čas specifikacij, ko tudi zasnovo, proizvodnjo, obratovanje, vzdrževanje, modifikacije itd.

Certificiranje strojev pomeni, da je treba odpraviti nevarnosti, ki se lahko pojavijo v delovni sobi. Stroji, ki uporabljajo uporabljene certifikate, so preizkušeni in preverjeni na berljivost. Posamezne lastnosti in komponente so preizkušene. Upoštevano je načelo ustvarjanja in uvedeni so opisi, ki zaposlenim olajšajo pravilno uporabo organizacije in naprav. Potrebe po potrdilih ene organizacije in opreme izhajajo predvsem iz predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Zaupniki in higienski delavci upajo, da bodo sodelovali na tečajih in vajah na področju strojne certifikacije. Znanje, preizkušanje in dobitki v sezoni takšnih stroškov in usposabljanja še dodatno prispevajo k zmanjšanju števila nesreč v smislu dela, tako usodnega kot drugega. Sodelovanje v navodilih in usposabljanje na področju certificiranja strojev in opreme prinaša celo vrsto koristi za lastnike. Izobraženi gostje so jamstvo za ustrezne lastnine organizacije in spoštovanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.