Lego ga enje po arov

Med poskusi ga¹enja po¾arov mnogi ljudje refleksno posegajo po vodi. Je zadnji in najbolj priljubljen gasilni medij, ki je najbolj privlaèen. Vendar pa gasilci, gasilci, ne odloèajo nenehno o tem. Izbira sredstva za ga¹enje je odvisna od gorilnega materiala.

Pena za ga¹enje po¾arovGasilne pene se med drugim popolnoma posvetujejo med po¾ari vnetljivih tekoèin, kot sta bencin ali alkohol. Pena se ne sme uporabljati za ga¹enje goreèih alkalijskih kovin ali elektriènih instalacij in vsega, kar reagira z vodo. S spreminjanjem po¾arnega prahu so najbolj vsestranska uporaba.Glede na njihovo sestavo se lahko uporabijo za ga¹enje skoraj vseh pomembnih materialov. Gasilni plini, od katerih je najbolj velièasten ogljikov dioksid, so nekateri v gasilnih premogih, koksu in ¾veplu ter kovine, kot so kalij, natrij, kalcij, ¾elezo in cink. Voda pa po drugi strani odlièno opravi svoj stik z goreèimi organskimi trdnimi snovmi, ko to dokazujejo les, papir, premog in slama.

Ga¹enje s paro ali paro kot metoda za ga¹enje po¾araPodobna obdelava kot voda je para kot sredstvo za ga¹enje po¾ara. Obstajalo je v primerih gorenja teh proizvodov. Glavna razlika med paro in vodo je v tem, da se voda lahko uporablja na doloèenem mestu, para pa samo v zaprtih stanovanjih, katerih prostornina ne presega 500 kvadratnih metrov. V veè stanovanjih je delovanje para izkazalo za neuèinkovito. Za uèinkovito ga¹enje po¾arov je potrebno ne le poznati gasilna sredstva, ki so dobra za drugo snov, ampak tudi resnico o njihovem zbiranju in opisu na obmoèju po¾ara.